bilgi

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Bayram M, Kaya S, Tözüm H, Selvi F, Sarıçam M, Yılmaz YK. Bilateral Thoracotomy and İntrathoracic Recucitation Performed of Trauma Patient. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt:2, Sayı:3, Sayfa:51-54. Aralık 2012. Yozgat, Türkiye.
 2. Yılmaz YK. Damar Yaralanmaları: Giriş, tarihçe, tanı ve tedavi yöntemeri. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. Kalp ve Damar Yaralanmaları Özel Sayısı. P:18-25, 2013;5(2). Ankara, Türkiye.
 3. Çelikbilek M, Yılmaz YK, Çelikbilek A, Okur A, Selçuk H. Ülseratif Kolit Hastasında Nadir yerleşimli Digital Tromboemboli Olgusu (Case Report of Rare Digital Thromboembolism in an Ulcerative Colitis Patient). Abbant Medical Journal. Vol:2, İssue:2, P:148-150. Year:2013.
 4. Ekim H, Tuncer M, Yılmaz YK, Ekim M. Kateterizasyon Uygulaması Nedeniyle Gelişen Periferik Vasküler ve Kardiyak Komplikasyonlar. MN Kardiyoloji Dergisi. Vol:20, Sayfa:133-140, No:3, 2013.
 5. Yılmaz YK, Sarıkaya S, Bolat A, Ekim H. A Case with Echymotic Skin Lesion and Hematome Developing After Percutaneous Coronary Angiography. Bozok Med J. 2013,3(3) :62-65.
 6. Okur A, Gündoğdu F, İntepe YS, Metin B, Yıldırım U, Yılmaz YK, Halil İbrahim Serin, Afra Yıldırım. Partial anomalous pulmonary venous return anomaly: case report. Gaziantep Med J 2013;19(3): 203-204.
 7. Sarıkaya S, Akyol L, Şahin Ş, Ede H, Börekçi E, Yılmaz YK, Bolat A, Erbay AR. Clinical Approach to Patients with Supraventriculer Tachycardia. Bozok Tıp Derg. 2013,3(3):51-58.
 8. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Aktaş T, İntepe YS, Börekçi E, Yılmaz YK . Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi olan Aortik Sertliğin Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi. Assesment of Aortic Stiffness as an Indicator of Cardiovascular Disease in Patients with Obstructive Sleep Apnea by Using Echocardiography. Medical Journal of the M K U, Cilt/Vol 4 Sayı/Number 13 Mart/March 2013 15-20
 9. Ekim M, Yılmaz YK, Hasan EKİM, Özdemir ZT. Derin Ven Trombozunda Total Kolesterol ve Trigliserid Seviyelerinin Araştırılmasının Önemi. Importance of Total Cholesterol and Triglyceride Levels on Deep Venous Thrombosis. Geliş tarihi/Received: 24.02.2015 Kabul tarihi/Accepted:17.04.2015 Bozok Tıp Derg 2015;5(2):4-9 Bozok Med J 2015;5(2):4-
 10. Hasan Ekim H, Yılmaz YK, Meral E. İzotermik Hiperkalemik Kan Kardiyoplejisinin Myokard Korunmasında Önemi. İmportance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection. Geliş tarihi/Received: 25.07.2014 Kabul tarihi/Accepted: 08.01.2015. Bozok Tıp Derg 2015;5(2):56-64 Bozok Med J 2015;5(2):56-64.
 11. Bozgüney M, Açıkgöz B, Ede H, Yılmaz YK, Kantekin ÇÜ. Aortic Dissection Occurring in a Patient with Bicuspit Aortic Valve and a Specific Autoimmune Disease: A Case Report. Koşuyolu Herat Journal. DOI number; 10.5578/khj.10137, 2015,
 12. Yılmaz YK, Şahin S, Turan Y, Sarıkaya S,  Ekim M, Açıkgöz B, Çiçekçioğlu F, Serin Hİ, Ekim H. Management Of The Primary Popliteal Vein Aneurysm: A Case Report.  Damar Cerahisi Dergisi.

DOI Number; 10.9739/Uvcd.201545937.

13.Ekim E, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. The Effects of Lymphatıc Massage on Serum Lipid Levels and Venous Flow in Patıents With Lymphedema. Eastern Journal of Medicine 20 (2015) 210-214.Van

 1. Ekim M, Özdemir ZT, Yılmaz YK, Ekim E. Derin ven trombozu olan yaşlı hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı. (The Prevalence of Thrombophili Mutations in Geriatric Patients with Deep Venous Thrombosis). Bozok Tıp Dergisi, 2015;5(4):49-55.
 2. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Özdemir ZT. Venöz ülserasyonun tedavisi ve nükslerin önlenmesinde altta yatan biyokimyasal olayların önemi. Accept. Bozok

SCI YAYINARI

 1. 1. Sarıkaya S, Sahin Ş, Serkan Öztürk S, Akyol L, Altunkas F, Karaman K, Alcelik A, Yılmaz YK. Detection of atrial electrical and mechanical dysfunction in non-dipper pre-hypertensive subjects.Clinical And Experimental Hypertension. 2013 İnforma Healhtcare USA, İnc. DOI: 10.3109/1064 1963.2013.846362.
 2. S Tanik, S Sarikaya, K Zengin, S Albayrak, L Akyol, YK Yılmaz. Epicardial Fat Thickness as a Cardiometabolic Risk Factor is increased in Patients with Erectile Dysfunction. Hindawi J. Hindawi Publishing Corporation, The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 892091, 4 pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2014/892091
 3. YK.Yılmaz, Çelikbilek M, Sarıkaya S, Okur A, Celikbilek Ç, Atalay T, Akyol L, Sözen Gencer N, Serkan Celik, Hasan Ekim. Iliac Arteriovenous Fistula Presenting with Ascites, The Turkish Journal of Gastroenterology, accepted. 2014.
 4. Sarıkaya S, Yılmaz YK, Akyol L, Börekci E, Sahin S, Arslan E, Börekci H, Okur A. Is There Any Relationship Between RDW Levels, As A Surrogate Marker of İnflammation, And Deep Vein thrombosis ? Acta Medica Mediterranea, August 2013, 29:77-81.
 5. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol A, Börekçi E, Yılmaz YK, Altunkaş F, Karaman K. Is there any relationship between RDW levels and atrial fibrillation in hypertensive patient? African Health sciences Vol 14 No. 1, P: 267-272. March 2014.
 6. Sarikaya S, Sahin S, Akyol L, Borekci E, Yilmaz YK, Altunkas F, Karaman K, Karacavus S, Erbay A. Mean platelet volume is associated with perfusion defect in diabetic patients. Cardiovascular Journal of Afrıca. Volume 25, no 3, P.110-113. may/june 2014.
 7. Ekim M, Ekim H, Yilmaz YK, Kulah B, Polat MF, Göcmen AY. Study on relationships among deep vein thrombosis,homocysteine & related B group vitamins Pak J Med Sci 2015;31(2):–. doi:http://dx.doi.org/ www.pjms.com.pk
 8. Dogan S1, Celikbilek M, Yilmaz YK, Sarikaya S, Zararsiz G, Serin HI, Borekci E, Akyol L, Pirti I, Davarci SE. Association between liver fibrosis and coronary heart disease risk in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;27
 9. Ekim M, Ekim H, Yilmaz YK .A Case of Transient Diabetes Insipitus Following Cardiopulmonary Bypass. Manuscript Ref. No. 9691/CR/2013 in lined up and schduled for Publication in December 2015 issue of Journal of College of Physicians and Surgeons Pakistan (JCPSP).
 10. Bolat E, Çelikbilek M, Savaş Sarıkaya S, Yılmaz YK, Doğan S, Özbakır Ö. Effects of balanced propofol sedation on QT, corrected QT, and P-wave dispersion on upper endoscopy. Anatol J Cardiol 2015; 15(0): 000-000 DOI:10.5152/AnatolJCardiol.2015.6264A.
 11. Ucar M, Sarp Ü, Gül Aİ, Tanik N, Yetisgin A, Arik HO, Nas O, Yılmaz YK. Analysing Biological Rhythms in Fibromyalgia Syndrome Authors: Issue: Vol 64, Issue 3: June (2015) DOI: 10.7727/wimj. 2014.366
 12. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. The prevalence of Factor V Leiden, prothrombin G20210A, MTHFR C677T and MTHFR A1298C mutations in healthy Turkish population. Hippokratia. 2015 Oct-Dec;19(4):309-13.
 13. Serin Hİ, Yilmaz YK, Turan Y, Arslan E, Erkoç MF, Doğan A, Celikbilek M. The association between gallstone disease and plaque in the abdominopelvic arteries. J Res Med Sci. 2017 Jan 27;22:11. doi: 10.4103/1735-1995.199087. eCollection 2017.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Sarıkaya S, Altunkas F, Karaman K, Sahin Ş, Akyol L, Borekci B, Yılmaz YK. Assesment of Autonomic Function in Slow Coronary Flow using Heart Rate Variability and Heart Rate Turbulence. Angiology: Open Access. Angiol 2013, 1:2
 2. Yılmaz YK, Ceviz M, Çolak A, Becit N, Ünlü Y, Kaya U, Ateş A, Koçak H. Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results. Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine Ataturk University 25240 Erzurum, Turkey. Journal of Clinical and Analytical Medicine. Turkey.
 3. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK, Külah B. Importance of homocysteine concentration on the development of deep venous thrombosis. Bozok University School of Medicine, Department of Surgery, Yozgat, Turkey. DOI http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.1.952. Date 2014-07-10. Cite as Research 2014;1:952. License CC-BY
 4. Uçar M, Sarp U, Gül Aİ, Nas Ö, Yetisgin A, Çelikbilek A, Tanık N, Arik HO, Yılmaz YK. Biological Rhythm Roblems In Myofascıal Pain Syndrome. Ucar et al. UJP 2014, 03 (04): Page 7-10.

Universal Journal of Pharmacy Take Research to New Heights. Received 11-05-2014; Revised 10-06-2014; Accepted 04-07-2014.

 1. Sarıkaya S, Şahin Ş, Akyol L, Altunkaş F, Aktaş T, İntepe YS, Yılmaz YK. Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Assessment of Autonomic Functions in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(1): 6-9, DOI:10.5455/ctd.2013-130.
 2. Karaçavuş S, Yılmaz YK, Ekim E. Clinical Significance of Lymphoscintigraphy Findings in the Evaluation of Lower Extremity Lymphedema. Alt Ekstremite Lenfödeminin Değerlendirilmesinde Lenfosintigrafik Bulguların Klinik Önemi. Original Article Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 2015;24(2): 80-84 DOI: 10.4274/mirt.58077. ( Türkiye Nükleer Tıp Derneği Bilimsel Yayın Ödülüne layık bulunmuştur).
 3. Yılmaz YK, Ekim M, Turan Y, Çelikbilek M, Çiğdem Kantekin ÇÜ, Ekim H, Çiçekçioğlu F. Severe hyperbiluribunemia after coronary artery by-pass surgery: a case report. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Sonrası Gelişen Şiddetli Hiperbilirubinemi Vakası. Journal of Contemporary Medicine 2016;6(Supp):CR DOI: 10.16899/ctd. 22493.

ArabicEnglishGermanPersianRussianTurkish
Bizi Arayın
Copyright 2018. Bursa Varis Tedavi Merkezi. Op. Dr. Yunus Keser YILMAZ.
UYARI: Sitedeki içerik telif hakları kapsamında korunmakta olup izinsiz kopyalanamaz. Bu sitede yer alan bilgiler kullanıcıya bilgi vermek ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla
yazılmış olup doktor tavsiyesi yerine geçmez. Bu bilgilerin kişilere uygunluğu hekim kontrolü ve muayenesini gerektirir. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması
veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Bursa Varis Tedavi Merkezi