bilgi

VARİSTE VEN YETMEZLİĞİ ÇEŞİTLERİ

Venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarındaki kapakçıkların bozulması sonucu kirli kanın akciğere gideceği yerde ayağa doğru geri akması ve bacakta birikmesidir. Biriken kirli kan, şişme, ağrı, yanma, kramp, kaşıntı gibi şikayetlere neden olabilir ve toplardamar kan basıncını artırarak zaman içinde genişlemiş variköz venler oluşur. Yani, aslında varis tek başına bir hastalık değildir, venöz yetmezlik dediğimiz hastalığın belirtilerinden birisidir.

Yüzeyel ven yetmezliği varis hastalarının yaklaşık %95 inde vardır ve bu yetmezlik doğru olarak teşhis edilirse cerrahi dışı tekniklerle tedavi edilebilir. Kabaca %5 varis hastasında ise hastalık derin venlerdeki yetmezlik ya da tıkanıklıktır sonucdur.

Venöz yetmezlik, yüzeyel ven yetmezliği sonucu daha çok yüzeye yakın toplardamarlarda görülür. Venöz yetmezlik varis hastalarının yaklaşık yarısında, “Büyük Safen Ven” damarında, ortalama %20 sinde ise “Küçük Safen Ven” damarındadır. Ayrıca “perforan” adı verilen bağlantı damarlarında ve karın alt kısmındaki “pelvik” venlerde de yüzeyel ven yetmezliği görülür.

Varis tedavisinde doğru adres!

DERİN VEN YETMEZLİĞİ

Bacaklarımızdaki toplardamarlar yüzeyel venler ve derin venler ile bunları birbirine bağlayan perforan venlerden oluşur. Toplardamar sistemimizin en önemli damarları derin venlerdir.

Toplardamar kapak yetmezliği, yüzeyel venlerde yaklaşık %95 oranında görülür. Çünkü yüzeyel venlerin etrafında destek dokusu daha azdır ve kapakları daha zayıftır. Derin venler ise, çevre doku tarafından daha korunaklıdır, kapakları da daha kalın ve dayanıklıdır. Semptom ve bulguların ana nedeni kapak yetmezliği sonucu reflu olmasıdır. Diğer nedenleri; venöz obstrüksiyon, kas pompa yetmezliğidir.

Yetmezlik yüzeyel venlerde ise, derin venler sağlıklı olduğu sürece, yetmezlikli damar iptal edilebilir. Dolayısıyla, yapılacak tedavi bacağa zarar vermez, tam tersine venöz kan bacakta birikmeyeceği için dolaşım rahatlar.

Derin ven yetmezliği nadirdir ve hemen daima daha önce geçirilmiş derin ven trombozuna bağlıdır. Derin ven trombozunda, pıhtı tamamen eritilse bile, pıhtının oluşturduğu iltihap kapakları kalıcı olarak tahrip eder ve ciddi bir derin ven yetmezliği gelişir.

Derin ven yetmezliği, bazen uzun süren yüzeyel ven yetmezliğine bağlı olarak gelişebilir. Bacağa geri akan kirli kan, vücut perforan venler aracılığıyla derin venlere gönderir, derin venler de bu kanı kalbe taşır. Bu olay yıllarca devam ederse,  derin venlerde de kapak yetmezliği gelişir. Bu tür derin ven yetmezliği, pıhtılaşma sonrası gelişen derin ven yetmezliğine göre daha hafiftir ve yüzeyel ven yetmezliği tedavi edilirse, hastaların bir kısmında derin ven yetmezliği de gerileyebilir.

Venöz basınç yükselmes, kapiller geçirgenlikte artış, ekstravasküler alanda sıvı ve birikimi, eritrosit ekstravazasyonu, ciltte hemosiderin birikimi, ödem, hiperpigmentasyon, cilt altı fibrozis ve lipodermatosklerozis ile ülser gelişir.

Derin, yüzeyel veya perforan venlerde yetmezlik sonucu venöz reflüye bağlı venöz basınç artarak venöz hipertansiyon gelişir. Lökosit birikimi, ekstrasellüler matrix protein birikimi ve kollajen birikimi ile semptom ve bulgular oluşur.

Hastada yüzeyel ven yetmezliği az, derin ven yetmezliği daha fazla ise, yapılacak tedavi faydadan çok zarar getirebilir.

Derin ven trombozu sonrası gelişen derin ven yetmezliğinde, derin venlerin açık olup olmadığı belirtilmelidir. Çünkü, derin venlerin açık olduğu durumlarda, “iliak” venler tıkalı ise, bu tıkanıklık stentle açılabilir ve hasta bundan fayda görebilir.

Derin venler bacağımızın “esas” damarları olduklarından bu damarlar iptal edilemez, edilirlerse bacağımızın yedek damarları olan yüzeyel venler onların yerini tam olarak tutamaz. Neticede derin ven yetmezliğinde, girişimsel tedaviler yapılmaz. Konzervatif tedavi dediğimiz yaşam tarzı değişikliği, ilaç, varis çorabı gibi palyatif yöntemler uygulanır.


FACEBOOK SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİNSTAGRAM HESABIMIZI ZİYARET EDİN

SAFEN VEN YETMEZLİĞİ

Safen venler, bacağımızın en büyük “yüzeyel” toplardamarlarıdır. Alt ekstremite venöz yetmezliği ve buna bağlı oluşan varisler, toplumda oldukça sık rastlanan (%20-40), yaşam kalitesini bozan ve bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara da yol açabilen önemli bir sağlık problemidir. Safen venler, büyük ve küçük safen ven olmak üzere 2 tanedir. Büyük safen ven, ayak iç kısmından başlar, bacağın iç yüzünden kasığa kadar uzanır ve kasıkta derin venlerle birleşir. Küçük safen ven ise ayağın arka-dış kısmından başlar, baldırın arka yüzünden dize kadar uzanır ve dizin arka kısmında derin venlere dökülür.

Safen ven yetmezliği, varisin en sık rastlanan nedenidir. Safen ven yetmezliği, hastaların çoğunda ağrı, yanma, şişme, kaşıntı ve kramp gibi tipik venöz yetmezlik şikayetlerine yol açar. Varisler ise, venöz yetmezlik başladıktan yıllar sonra ortaya çıkar. Önceleri yeşilimsi küçük varisler şeklinde olan bu damarlar, yıllar geçtikçe büyürler ve üzüm salkımı gibi çıkıntılı iri varislere dönüşürler. Hastalık ilerledikçe, ayak bileği civarında kaşıntılı yaralar ve varis ülserleri oluşur.

Safen ven yetmezliğinde, varislerin ve venöz ülserlerin yerleşimi genellikle tipiktir: Büyük safen ven yetmezliğinde, varisler çoğunlukla diz altında ve baldırın iç yüzünde, küçük safen ven yetmezliğinde ise yine diz altında ancak baldırın arka-dış yüzündedir. Venöz ülserler ise, büyük safen ven yetmezliğinde ayak bileğinin iç yüzünde, küçük safen ven yetmezliğinde ise ayak bileğinin arka-dış kısmındadır.

Varis hastalarında, varislerin kendisinden önce safen ven yetmezliği tedavi edilmelidir. Tedavide amaç hastalıklı olan safen veni iptal etmek ya da yok etmektir. Bunun için eskiden uygulanan yöntem ameliyatla safen venin kesilerek dışarı alınmasıdır. Günümüzde ise, iğne deliğinden girilerek safen ven lazer, radyofrekans, MOCA ya da yapışkan gibi yöntemlerle tahrip edilmekte, ve vücudun doğal mekanizmasıyla yok edilmektedir. Öyle ki, bu hastalara 6 ay sonra ultrason yapıldığında, safen ven ultrasonda bile güçlükle görülebilmektedir.

Normal safen venler, kalp ve bacak atardamar tıkanıklıklarında bazen bypass ameliyatlarında kullanılmaktadır. Ancak safen damarın bypass olarak kullanılabilmesi için “normal” yani birkaç milimetre çapında olması gerekir. Oysa venöz yetmezlikte, safen venler genellikle 5-6mm den geniştir, sıklıkla da 1cm ye yakın çaptadır ve bu nedenle bypass için zaten kullanılamaz. Ayrıca günümüzde, memenin atardamarı ve el bileğinin atardamarı bypass için safen venden daha sık tercih edilmektedir. Bu nedenlerle, safen ven yetmezliğinde, tedavi edilen hastaların bypass ameliyatları açısından kaygılanmaları gereksizdir.

Safen ven yetmezliğinde, yetmezlik ilk başladığında, geriye akan oksijensiz kanı akciğere göndermek için bacağımız çareler aramaya başlar. Bu amaçla, ara bağlantı damarlarını, yani perforan venleri kullanarak kirli kanı derindeki sağlıklı damarlara yönlendirir. Venöz yetmezlik arttıkça, bağlantı damarlarını daha da fazla genişletir. Bu mekanizma sayesinde, vücut yüzeyel ven yetmezliğini uzun bir süre hissetmememizi sağlar. Sonuç olarak, venöz yetmezlik teşhis edildiğinde, vücut safen venin görevini çoktan (yıllar önce) derindeki sağlıklı damarlara devretmiş durumdadır. Dolayısıyla, tedavi amacıyla safen venin lazer vs ile kapatılması bacağa herhangi bir zarar vermeyecek, tam tersine, o damarın derin venlere getirdiği ilave yükü ortadan kaldırarak bacak dolaşımını rahatlatacaktır.

Varis tedavisinde doğru adres!

BURSA VARİS TEDAVİ MERKEZİ

Op.Dr. Yunus Keser Yılmaz

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

SORU-CEVAP

ArabicEnglishGermanPersianRussianTurkish
Bizi Arayın
Copyright 2018. Bursa Varis Tedavi Merkezi. Op. Dr. Yunus Keser YILMAZ.
UYARI: Sitedeki içerik telif hakları kapsamında korunmakta olup izinsiz kopyalanamaz. Bu sitede yer alan bilgiler kullanıcıya bilgi vermek ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla
yazılmış olup doktor tavsiyesi yerine geçmez. Bu bilgilerin kişilere uygunluğu hekim kontrolü ve muayenesini gerektirir. Bu bilgilerin yanlış anlaşılması
veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Bursa Varis Tedavi Merkezi